Denne side er ikke ferdig

Historiske streiker/ lønnsoppgjør I Oljeservice:

2019: Oppgjøret gir oljeserviceansatte en lønnsøkning på 19.700 kroner. I tillegg blir skift-/nattillegget økt med 3 kroner til 86,50 kroner. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 50 kroner til 2025 kroner per dag.  -Vi er tålig fornøyd. Dette er første oppgjør med ny lønnsmatrise for oljeservice. Gjennomføringen har lagt grunnlag for oversiktlige forhandlinger og vi fikk et oppgjør i tråd med rammen, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi. Publisert 15.05.19

2018: Vi har fått på plass en forbedret lønnsmatrise, generell lønnsvekst, samtidig som årets samordnede oppgjør sikrer en framtidig AFP-ordning, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.Fra 1. juni økes matrisen med 4500 kroner. Det gir i snitt 16.500 kroner inkludert ansiennitetsglidning. I tillegg økes natt-/skifttillegget med 4 kroner til 83,50. Helligdagsgodtgjørelsen økes med 75 kroner til 1975 kroner.Han understreker at vi i år ikke har streikerett, ettersom forbundet er omfattet av enigheten mellom LO/NHO gjennom det samordna oppgjøret der medlemmene svarte ja i uravstemningen.

2017: Oppgjøret innebærer et generelt tillegg på 7.166 kroner, pluss 1 krone natt-/skifttillegg. I tillegg har alle oljeserviceansatte blitt sikret et tillegg på matrisen i år, på 9.100 kroner, som ble gjort gjeldende fra 1. januar.  – Jeg er fornøyd med årets oppgjør for oljeservice. Vi har sikret medlemmene våre i oljeservicebedriftene et godt oppgjør der frontfaget har dannet rammen, sier forbundsleder Frode Alfheim. Publisert 06.07.17

2016: Seier i oljeservice Etter tre uker med streik fikk Industri Energi gjennomslag for kravet om å utjevne lønnsforskjellene mellom oljeserviceansatte og andre oljearbeidere, sier forhandlingsleder i Industri Energi, Ommund Stokka i ei pressemelding.Partene i oljeserviceoppgjøret kom tirsdag til enighet. Dermed avsluttes oljeservicestreiken som har stanset 17 rigger på sokkelen. Vi får en varig endring av lønnsmatrisen som våre medlemmer vil tjene på, sier forhandlingsleder i Industri Energi, Ommund Stokka i pressemeldinga.

2014:

2012:

2010:

2008:

2006: Oljeservice-streiken slutt
Dermed er det slutt på streiken blant 87 medlemmer i NOPEF, som har vært i streik siden 21. juni.
OLF og NOPEF ble enige om et oppgjør over to år som gir oljeservice-ansatte om lag 60.000 kroner, der 43.000 kr er generelle tillegg og ca 17.000 kr er samlede ansiennitetstillegg. Publisert 24.07.2006, kl. 21:15

2004:

2002:

2001: Oktoberoppgjøret innen oljeservice i havn Partene i oktoberoppgjøret innen oljeservice er enige om et generelt tillegg på 15.000 kroner på årslønna, inklusive krona fra i vår. Skift/nattillegget øker med kr. 3,50 til kr 30,-. Oppgjøret som helhet er på linje med det som ellers er gitt offshore. av Erlend Keilen Publisert 18.10.2001 18:55

2000: Godt oppgjør for oljeserviceansatte. NOPEFs medlemmer i oljeservicebedriftene har fått fra 15.000 til i underkant av 30.000 kroner i tillegg ved årets tariffoppgjør. NOPEF og Oljeindustriens Landsforening (OLF) gjorde seg ferdig med det såkalte oktoberoppgjøret natt til torsdag. av Erlend Keilen Publisert 27.10.2000 14:51

1998:

1996:

1994:

Translate »