Trepartssystemet må ligge i bunn

Hele den norske modellen er bygget på samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et likeverdig trepartssystem. Her stiller arbeidstakere sin arbeidskapital til disposisjon, arbeidsgivere sin kapital til drift av bedriften og myndigheter stiller som lovregulerende part.

Det er denne arbeidsformen som enkelt forklarer grunnlaget som hele Norges velferd er bygget på. Gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet reguleres det norske arbeidslivet. Det gjør at Norge er et av verdens mest forutsigbare land å investere I.

Kilde: IE Blogg, innlegg av Aslak Reime
https://www.industrienergi.no/2017/11/08/viktig-a-kreve-tariffavtaler-verdt-a-streike/#

 

Kategorier: Uncategorized

Translate »