Regler for permittering
Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". De ulovfestede reglene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er Hovedavtalen mellom LO og NHO. Vi tar her opp de mest sentrale reglene rundt permittering.

Arbeidstilsynet har en egen faktaside om permittering: Arbeidstilsynet faktaside

I Hovedavtalen så handler Del A kap 7 om permittering Hovedavtalen NHO - LO

I Oljeserviceavtalen så er det en liten tekst på punkt 3.26 som handler om disponibel periode og permittering: Oljeserviceavtalen

Praktisk info
Hvis du blir permitert så skal du  betale mindre for IE medlemskapet. Du vil få en regning i posten pålydene 177,- dette er summen for 1 mnd og du beholder alle dine rettigheter som IE medlem bla.
Fordeler
Forsikringer
Gå inn på "min side" og trykk på «endre» deretter forandrer du «status» til «permitert». Husk å sjekke at riktig adresse er oppgitt.
Når du kommer tilbake i jobb så må hver enkelt huske og oppdatere informasjonen slik at en blir fult betalende medlem igjen.

Hvis du får problemer så ta kontakt med Sonja.Gundersen@Halliburton.com så vil hun hjelpe deg.

Translate »