Spørsmål og svar..

Dette er spørsmål IE sekretær fikk fra en logge geolog som går på disponibelplan.

Spørsmål og Svar

Spørsmål 1.) Dersom vi reiser inn eller ut fra offshore i en dag som er i friperioden vår skal vi da få 12 timer overtid for det, selv om vi har jobbet færre timer den dagen vi kom eller den dagen vi dro?

Ja. Ref Særavtalen 1.17 men man skal føre faktiske timer man jobber. SÅ tar SAP systemet seg av resten

Spørsmål 2.) Sett at man reiser offshore i påperioden. Stemmer det at vi skal skrive minimum 6 t den dagen vi ankommer på riggen, selv om vi har jobbet færre timer, og at vi skal skrive det faktiske antall timer vi har jobbet, dersom vi har jobbet mer enn 6 timer? Er dette uavhengig om vi avløser noen eller ikke? Man skal føre faktisk arb.tid, SAP er konfigurert til å gi minimum 6 timer på årsverket i på-perioder. Fører de 6 timer nattskift utreisedag f.eks får de 1 time formye utbetalt nattskift

Spørsmål 3.) Gjelder det samme for avreisedagen, som for ankomsdagen i spørsmål 2.)?

Ja,se over

Spørsmål 4.) Jeg har forstått det slik at dersom man reiser ut i friperioden sin og er offshore når påperioden begynner så regnes første dag i påperioden som en vanlig arbeidsdag som man fører 12 timer for om man har jobbet 12 timer. Slik jeg tolker det begynner man også fra denne dagen å telle timer som skal inngå i de regulære 168 timene som en vanlig to-ukers tur innebærer. Stemmer det?

Dette stemmer. Du får overtid for dagene før disponibelperioden starter, og etter 168 t fra første dag i disponibelperioden.

Spørsmål 5.) Dersom jeg forstår det rett skal man ha jobbet 168 vanlige arbeidstimer på en to-ukerstur før man kan begynne å regne overtidstimer.

Nedenfor har jeg laget til en offshoretur hvor loggegeologen dro ut i påperioden sin og ble noen dager ekstra utover en vanlig to-ukerstur.

Når man skal regne til 168 timer. Skal man da regne 6 timer som den første dagen ble ført opp med eller skal man regne 5 timer, som er det faktisk antallet timer som man jobbet, altså fra 19:00-24:00?

SAP Systemet er slik at du fører 6 timer som blir lagt i årsverket ditt, men overtid etter 168 t gjelder arbeidede timer. Dvs at første dag er det 5 t som gjelder

 1. dag Fredag 19-24 => 6 timer
 2. dag Lørdag 00-07 + 19-24 => 12 timer
 3. dag Søndag 00-07 + 19-24 => 12 timer
 4. dag Mandag 00-07 + 19-24 => 12 timer
 5. dag Tirsdag 00-07 + 19-24 => 12 timer
 6. dag Onsdag 00-07 + 19-24 => 12 timer
 7. dag Torsdag 00-07 + 15-23 => 15 timer (Snur fra natt til dag)
 8. dag Fredag 07-19 => 12 timer
 9. dag Lørdag 07-19 => 12 timer
 10. dag Søndag 07-19 => 12 timer
 11. dag Mandag 07-19 => 12 timer

12 dag   Tirsdag 07-19 => 12 timer

 1. dag Onsdag 07-19 => 12 timer
 2. dag Torsdag 07-19 => 12 timer
 3. dag Fredag 07-19 => 12 timer
 4. dag Lørdag 07-19 => 12 timer
 5. dag Søndag 07-10 => 6 timer

Spørsmål 6.) Loggegeologen snudde fra natt til dag den sjuende dagen. Som du ser av de oppførte arbeidstidene så jobbet loggeren totalt 15 timer den sjuende dagen. Den åttende dagen jobbet loggeren som vanlig 12 timer igjen.

Kan loggeren få godtskrivet 15 timer som skal telles inn i vanlige arbeidstimer for å oppnå 168 timer på den sjuende dagen? Eller får han bare 12 timer som skal regnes inn in de 168 timene?

Om han jobber 15 timers dag, skal han ha 3 t overtid den dagen. Timene vil da ikke bli en del av de 168 t pga at overtiod er allerede utbetalt

Spørsmål 7.) (kontrollspørsmål:) Dersom man regner 6 timer den første dagen (selv om loggeren bare jobbet 5t), og 15 timer den dagen loggeren snudde til dag forstår jeg det slik at han har jobbet 168t fredag den 15. dagen kl 10:00. Stemmer dette, og kan han da få overtid resten av de timene han jobber den dagen, altså 9 timer?

Som svart over, han blir bokført med 5 t første dag. Den siste timen går inn i årsverket hans. De 15 t han jobber midt i turen blir kompensert da. Så han her vil ha 168t kl 14:00 den 15 dagen

Spørsmål 8.) Er det riktig at dagene som følger, altså den 16. og 17. dagen, som loggeren jobber overtid utover 168 timer/ to uker, skal han motta overtidsbetaling for de timene han jobber, og minimum 6 timer avreisedagen?

Ja, men hvis innreisedagen er på friperiode så skal han ha 12 timer for den

Spørsmål 9.) Forstod jeg deg riktig at dersom man har vært sendt ut 10 ordinære turer i løpet av et år (altså hvorav ingen av turene har vært fult og helt i en friperiode,) så kan man føre 12 timer på ankomst- og avreisedag fra og med den 11. turen, uansett om man har jobbet mindre ankomst- og avreisedag?

Du skal føre faktiske timer. SAP ordner selv opp med å føre 12 timer fra og med den 11 turen

Spørsmål 10.) Stemmer det at dersom man f.eks jobber offshore 26. desember 2012 – 7. januar 2013, så regnes dette som den første turen i året 2013, siden siste del av turen er i 2013?

Ja, dette er årets første tur, venter på svar om dette regnes som første eller siste evt ½ tur

Spørsmål 11.) Jeg fortalte deg om en tur jeg hadde hatt, hvor helikopteret måtte snu pga. lyn og torden, og vi endte opp med å måtte overnatte på hotell til neste dag før vi kunne reise ut. Kort oppsummert slik:

 1. dag fredag Orginal checkintid i Bergen kl 13:15

Helikopteret lettet kl 15:14

Helikopteret snur før vi når West Elara pga lyn og torden.

Helikopteret landet tilbake på heliporten kl 16:18

Ventet 45min-1t på heliporten før vi fikk vite at alle helikoptere var                                                    kanselert den dagen, og tok da inn på hotell i Bergen.

 1. dag lørdag Ny checkintid kl 18:15

Helikopteret lettet kl 19:48

Helikopteret landet på West Elara kl 20:41

Jobbet i tidsrommet 21:00-24:00.

Slik jeg tolket deg så skal jeg for fredag den 1. dagen skrive timer, (under posten 0819 waiting/delayed helicopter) fra checkintid til midnatt 24:00, altså 10,75 timer. Stemmer dette?

Dette stemmer

Spørsmål 12.) Stemmer det at man skal minimum skrive 6 timer, f.eks om man har sen checkintid, og maks 12 timer, f.eks om man har tidlig checkintid og har ventet siden tidlig morgen? Selv om man skulle ha ventet i over 12 timer, kan man kun skrive 12 timer?

Dette stemmer og

Spørsmål 13.) For lørdag den 2. dagen forstod jeg det slik at jeg skal skrive de faktisk arbeidete timene, altså i mitt tilfelle, 3 timer, men at de i SAP vil automatisk registrere 6 timer på årsverket. Er dette riktig?

Du skriver 3 timer, SAP logger og registrerer 6 t på Årsverket. Eventuel overtid beregnes når du har passert 168 arbeidede timer. Altså 3t første dag, da blir det overtid etter 9t den 15 dagen.

Spørsmål 14.) Dersom jeg f.eks har skrevet mindre enn 6 timer på timelista en innreise eller utreisedag, som jeg kunne ha ført opp 6 timer for, noe som gjør at jeg ikke oppnår 168 timer, og således går glipp av noen overtidstimer, kan jeg be om å få endret dette, eller er det min feil at jeg skrev feil, så det er ikke noe å gjøre med?

Det er ikke sikkert at det hadde medført overtid. Disse 6 timene er til årsverket, og om du ikke passerer årsverket utløser det ikke overtid.

Som forklart over, det er de faktisk jobbede timene som utløser overtid på en tur.

Forøvrig vil alltid de første 10 turene pr. år bli registrert med 6 timer ut og 6 timer inn, uavhengid av hva den ansatte fører på egne timelister.

Spørsmål 15.) Dersom jeg nå ut fra deres svar mener at min lønn er blitt beregnet uriktig ut ifra hva som er ført opp på timelista, hvor langt tilbake i tid kan jeg forsøke å få endret på dette?

Tror ikke der er noen regler for hvor lenge i ettertid man kan kreve feil utbetalt lønn, økonomiske krav er begrenset til 3 år.

Translate »