trepartssamarbeidet

Trepartssystemet må ligge i bunn Hele den norske modellen er bygget på samarbeid mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter i et likeverdig trepartssystem. Her stiller arbeidstakere sin arbeidskapital til disposisjon, arbeidsgivere sin kapital til drift av bedriften og myndigheter stiller som lovregulerende part. Det er denne arbeidsformen som enkelt forklarer grunnlaget Les mer…

Translate »