Forsikringer inkludert i medlemskapet:

Loss of license forsikring for sokkelansatte, (dette er ikke en IE/LO forsikring).
Oljearbeiderens sosiale ordning (OSO) er erstatning for tap av helsesertifikat. Fondet er ment å være et bidrag til omskolering når helsen ikke lenger holder offshore kravene og man blir fratatt helsesertifikatet. Loss Off License (LOL) er en skattefri engangsutbetaling på opptil 12G.
Det er opp til den ansatte selv og søke om loss of license, størrelse på eventuel utbetaling blir avgjort av en nemnd. Jan Ingvar Aker Iversen (vår KHVO), er behjelpelig med spørsmål angående OSO.

Translate »