Oppsparing:
Halliburton sparer pensjon for oss, denne sparingen er på en måte utsatt lønn. Hvert år setter Halliburton penger inn på en konto vi selv eier I DNB. For tiden (08.17) er den årlige innbetalingen 4,55%  fra 0-7,1 G og 8% fra 7,1-12 G. Inn I beregningen er ca 90 % offshore bonus men  ikke godtgjørelser som kjøregodtgjørelse, vakt og nattilegg .

Ansatte fra før 2013 har opptjent en fripolise som fortsatt står I Storebrand (denne kan flyttes til annet selskap om ønskelig).

Rådgivning:

Oppdatert 09.11.22:
Fra fyldte 57 år så kan du få pensjonsrådgivning fra ett firma som heter Tredjepart (500,- I egenandel):

AFP:
En tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene.

Medlemskapet I IE:
Det er frivillig og fortsette med og være IE medlem, innbetaling er for tiden(2019) 248,- Kr pr. mnd. og betales inn til IE direkte, for denne summen vil du fortsette med medlemsfordeler og forsikringer (inkludert advokatforsikring). Husk at Halliburton ikke betaler reiseforsikring for pensjonister, Kanskje IE sin reiseforsikring kan være av intresse, denne velges eventuelt manuelt og er ikke automatisk med I medlemskapet.

 

Translate »