Reiser i forbindelse med arbeid offshore

Har du lang reise og skal rett på nattskift? Eller lurer du på hva det blir betalt diett for og når det blir registrert timer ved reise.

Enkelte ansatte har så lang reisevei når de skal til jobb offshore at når de kommer ut og skal starte opp en jobb har de allerede vært våkne så lenge at de bør ha hvile. AMU besluttet at det er i alles interesse at den ansatte stiller uthvilt til jobb og bedriften stiller seg åpne til at den ansatte, etter avtale med sin overordnede, bruker noe av sin fritid og får dekket diett kost/overnatting, for å komme seg til jobb.

 1. Reisetid er ikke arbeidstid
  1. Dvs en får ikke betaling for reisetiden
 2. Diett betales fra hjem sted til innsjekk på heliport.
  1. Blir reisen utsatt får en ikke diet for ventetiden etter at en har sjkket inn ved heliport. Ref. OSA 3.12.3
 3. Ventetid som ikke faller på utreisedag blir dekket med timetelling som for land.
  1. Er ventetiden i friperiode betales overtid som for land. Ref. OSA 3.3.4
 4. Kansellering av  tur gir 6 timer timetelling eller overtid ref. OSA 3.3.5
 5. Hjemreise er reisetid og betales ikke
  1. Men en får diett for denne reisetiden
 6. Det skal bestilles den biletten som er mest praktisk, ikke nødvendigvis billigst ref. OSA 3.12.2

Se gjerne Statens reiseregulativ

Reisetid er ikke arbeidstid i vår avtale. Dvs. en får ikke betaling for reisetiden
Diet betales fra hjem til innsjekk på heliport. Men blir reisen utsatt får en også diet for ventetiden, dvs ny innsjekk eller helikopteravgang. ref.OSA 3.12.3
Ventetid som ikke faller på utreisedag blir dekket med timetelling som for land. Er ventetiden på friperiode betales overtid som fro land. ref.OSA 3.3.4
Kansellering av tur gir 6 timer timetelling eller overtid ref.OSA 3.3.5
Hjemreise er reisetid og betales ikke, men en får diet for dette
En skal ha den biletten som er mest praktisk, ikke nødvendigvis billigst ref.OSA 3.12.2

Translate »