Ved permitering:

Regler for permittering
Permittering er i svært liten grad basert på lovbestemte regler, med unntak av "lov om lønnsplikt under permittering". De ulovfestede reglene baserer seg derfor på en rekke tariffavtaler. Mest kjent er Hovedavtalen mellom LO og NHO. Vi tar her opp de mest sentrale reglene rundt permittering.

Arbeidstilsynet har en egen faktaside om permittering: Arbeidstilsynet faktaside

I Hovedavtalen så handler Del A kap 7 om permittering Hovedavtalen NHO - LO

I Oljeserviceavtalen så er det en liten tekst på punkt 3.26 som handler om disponibel periode og permittering: Oljeserviceavtalen

Kontingent:
Hvis du blir permittert fra egen bedrift (gjelder ikke bare ved permitteringsvarsel) vil du ikke lengre bli trukket kontingent over lønn etter at arbeidsgivers lønnsplikt er over.

Det er viktig at vi har registrert riktige opplysninger. Gå inn på www.industrienergi.no,  velg «Min side» og skriv i merknads feltet : ny status og hvor lenge du er permittert.
For deg som betaler kontingent direkte inn til Industri Energi gjelder samme prosedyre.

Dere vil da motta faktura på kr. 251,- eller kr. 344,- inkl. reiseforsikring

Øvrige forsikringer og bank:
Forsikringer som i dag betales direkte av medlemmet fortsettes som før.
Ta kontakt med din lokale Sparebank 1 hvis du har spørsmål angående dine forsikringer.

Er du kunde i Sparebank 1 og har behov for å diskutere endret økonomisk situasjon på grunn av permitteringer, ta kontakt med din lokale Sparebank 1.

Praktisk info

Hvis du blir permitert så skal du  betale mindre for IE medlemskapet. Du vil få en regning i posten og du beholder alle dine rettigheter som IE medlem bla.
Fordeler
Forsikringer
Gå inn på "min side" og trykk på «endre» deretter forandrer du «status» til «permitert». Husk å sjekke at riktig adresse er oppgitt.
Når du kommer tilbake i jobb så må hver enkelt huske og oppdatere informasjonen slik at en blir fult betalende medlem igjen.

Hvis du får problemer så ta kontakt med Sonja.Gundersen@Halliburton.com så vil hun hjelpe deg.

Translate »