Verneombudets oppgaver

  • Verneombudets fremste oppgave er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudets oppgaver vil først og fremst bestå i å følge med på at de reglene som gjelder for arbeidsmiljøet blir overholdt. Det betyr ikke at ombudet har noe alminnelig ansvar for at vernetiltakene i virksomheten blir gjennomført eller noen alminnelig kontrollfunksjon for tiltak virksomheten setter i verk.  En kan lese mer om Verneombud i AML: her på denne lenke.

Verneombud I Halliburton

  • Hvis du er usikker på hvem som er verneombud I ditt område eller du ønsker kontakt med verneombud I andre avdelinger ta kontakt med K-HVO Jan Ingvar Aker-Iversen +47 9170533 eller HVO Thor Dale +47 41436043

 

 

Translate »